Buddyzorg

AZ Buddysysteem  
Onze Buddy´s zijn maatjes en of ervaringsdeskundigen die aan een of meerdere van onze deelnemers kunnen worden gekoppeld. De buddy ondersteund de deelnemer om zo veel mogelijk uit zijn leven te halen. Een steun en toeverlaat die voor de ander klaarstaat en een luisterend oor biedt!!

De Organisatie
Onze buddy’s zijn een volwaardig onderdeel van Amanizorg. Alle deelnemers van Amanizorg kunnen een aanvraag doen voor Buddy. De persoonlijke begeleider ondersteunt de buddy in zijn werkzaamheden en ondersteuning van de deelnemers. De zorgmanager voert de intakegesprekken met nieuwe deelnemers en met nieuwe buddy’s.

Wat doet een Buddy
Een buddy helpt de deelnemer zo veel mogelijk uit zijn leven te halen. Onze deelnemers hebben een ondersteuningsplan waarin hun doelen met bijhorende acties zijn verwerkt. Een buddy krijgt instructies bij welke subdoelen enof acties de buddy kan ondersteunen.
Dit kan gaan om:
 • Het vergroten van het sociale netwerk,
 • Huiswerkbegeleiding,
 • Omgaan met maatschappelijke vraagstukken
 • Het ondersteunen bij het vergroten van ADL en HDL-vaardigheden.
 • Meegaan naar een activiteit
Soms wil de deelnemer zijn verhaal kwijt, een andere keer wil hij op pad. De buddy is er om hem te steunen, als maatje. De Ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd.

Over de buddy’s
Buddy’s vormen een divers gezelschap. Mannen, vrouwen, autochtonen, allochtonen, jongeren, ouderen, LGBTQ. Wat hen bindt, is dat ze het hart op de juiste plaats hebben en zich inzetten voor een ander. Buddy’s zijn minimaal 25 jaar en hebben de nodige levenservaring. Voordat ze als buddy aan de slag gaan, volgen ze minimaal een basistraining.
Ze nemen deel aan de verplichte basistraining en periodieke bijeenkomsten. Ze verlenen buddyzorg op vrijwillige basis. Dat wil niet zeggen dat er geen vergoeding tegenover staat. Reis- en onkosten worden vergoed.

Profiel Buddy
 1. Betrokken: je hebt hart voor jongeren die kampen met problemen en je wil ze ondersteunen,
 2. Beschikbaar: Je hebt tijd om minimaal 1 keer per week op te trekken met een jongere,
 3. Betrouwbaar: je bent betrouwbaar en er kan op jou gerekend worden,
 4. Communicatief vaardig: je weet goed te communiceren en of staat open om te leren hoe je dat beter kan doen?
 5. Flexibel: je kunt je aanpassen aan en of aansluiten bij de situatie van de jongere
 6. Open: je staat open voor anderen
 7. Relationeel: een gelijkwaardige relatie staat bij jou hoog in het vaandel
 8. Stabiel: Je staat stevig in je schoenen
 9. Toegewijd: je verbindt je voor langere tijd aan ons project en bent er wanneer we op je rekenen.
 10. Affiniteit: Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en in het bijzonder vanuit Caribisch Nederland.
Geheimhoudingsplicht
Bij aanvang ondertekend een buddy een geheimdhoudingsverklaring. Hierdoor is buddy verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van functie en werkzaamheden ter kennis is gekomen, ook na beëindiging van het dienstverband.

Training
Om te zorgen dat buddy’s goed voorbereid aan het werk gaan, krijgen ze een basistraining. In die training ligt het accent op persoonlijk functioneren en zelfkennis. Daarnaast is er aandacht
Voor het aangeven van grenzen en voor diverse vaardigheden, waaronder communiceren. Tijdens de training wordt bovendien bekeken of de potentiële buddy binnen het profiel past. Na deze basistraining wordt open en eerlijk met de kandidaat besproken of hij geschikt is, ook wanneer hij niet geschikt lijkt te zijn.

Begeleiding
Buddyzorg is niet zomaar vrijwilligerswerk. De beleving van de deelnemer kunnen zorgdragen voor niet alledaagse omstandigheden. Dat dit indruk maakt en invloed heeft op de buddy, is onvermijdelijk.
Buddy’s kunnen daarom altijd een beroep doen op de persoonlijke begeleider en er zijn bijeenkomsten in groepsverband. Op deze momenten kunnen buddy’s hun verhaal kwijt en elkaar inspireren en ondersteunen. Dat maakt niet alleen dat buddy’s hun werk met plezier kunnen blijven doen, maar zorgt ook voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Verzekering
De vrijwilliger is voor schade aan derden verzekerd middels een WA-verzekering. Tevens is voor de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten. Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Reageer dan snel! Stuur je CV en motivatiebrief naar management@amanizorg.nl. Meer informatie? Bel Eldrick Leito op 085 3037197.
Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website