Wegwijzer privacy en klachten

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Wegwijzer privacy en klachten

Privacy
Om onze begeleiding goed te kunnen verrichten, is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dit doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet en regelgeving. In ons Privacybeleid beschrijven we welke gegevens wij van jou verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt. We passen het Privacybeleid soms aan, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen.

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Klachten
Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons dan weten. Als zorgaanbieder zijn wij verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Amanizorg heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Klik hier voor ons klachtenreglement.
 

Share our website